วิธีการใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผ่าน G-Wallet หรือ แอพเป๋าตัง