Tag

การเดินทาง

เกาะยาว พังงา
พังงา จังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายทั้งบนบกและใต้น้ำ โดยเฉพาะกลุ่มเกาะสวยงามที่วางตัวเรียงรายอยู่ในทะเลอันดามัน จนพังงาได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนแห่งป่าเกาะ รวมทั้งยังมีผืนป่าชายเลนหนาแน่นและอ...
อ่านต่อ

สภาพอากาศ

Currently
Currently
Currently
Currently
Currently
Currently
Currently
Currently
Currently
Currently
Currently