เขาพิงกัน

เขาพิงกัน

เขาพิงกัน  เป็นชื่อเรียกตามลักษณะธรรมชาติที่พบบนเกาะพิงกันซึ่งเป็นเกาะที่ประกอบด้วยภูเขาสองลูกตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก และทิศตะวันออก มีหาดทรายเชื่อมต่อระหว่างภูเขาทั้งสอง หน้าอ่าวด้านทิศเหนือมีเกาะตะปูตั้งอยู่ ภูเขาบนเกาะเขาพิงกันเดิมเป็นเกาะเล็กๆ สองเกาะแยกจากกัน ภายหลังมีการสะสมตัวของทรายจนตื้นเขินพ้นระดับน้ำทะเลกลายเป็นสันดอนทราย ซึ่งมีชื่อเรียกทางธรณีวิทยาว่าสันดอนเชื่อมเกาะ เชื่อมเกาะทั้งสองให้เป็นเกาะเดียวกัน คำว่า เขาพิงกัน มาจากการค้นพบว่า ที่ฐานของภูเขาด้านทิศตะวันตกมีมวลหินขนาดใหญ่ตั้งพิงอยู่

เกาะเขาพิงกันตะวันตกและเกาะเขาพิงกันตะวันออก ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยสันดอนเชื่อมเกาะ รวมทั้งเกาะตะปูซึ่งตั้งอยู่หน้าเกาะ เป็นหินปูนเนื้อปนโดโลไมต์  มีลักษณะเป็นหินปูนเนื้อแน่น อายุยุคเพอร์เมียน หรือราว 295 -250 ล้านปี การเกิดเป็นลักษณะเขาที่พิงกันนั้น เกิดจากรอยเลื่อนปกติ  ได้ตัดผ่านภูเขาด้านตะวันตกของเกาะ ในทิศทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยมีการเอียงเทไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 76 องศา แนวรอยเลื่อนนี้เฉือนให้หินปูนส่วนริมของเกาะขาดจากหินส่วนใหญ่ที่เป็นตัวเกาะ จากการศึกษารอยไถล หรือรอยครูดที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของมวลหินบนระนาบรอยเลื่อน  ซึ่งปรากฏให้เห็นชัดเจนบนผิวหน้าเรียบที่มวลหินทั้งสองพิงกันนั้น พบว่ามวลหินปูนริมเกาะด้านทิศเหนือหรือส่วนที่ถูกเฉือนออก ได้เลื่อนตัวตกลงมาตามระนาบรอยเลื่อน ต่อมาภายหลังน้ำได้กัดเซาะฐานของมวลหินด้านเหนือจนกระทั่งขาดถึงระนาบรอยเลื่อน ทำให้มวลหินด้านเหนือหักและได้เคลื่อนตัวบิดเฉออกไปจากแนวรอยเลื่อนทำให้ได้ลักษณะมวลหินทิศเหนือพิงอยู่กับมวลหินขนาดใหญ่ด้านทิศใต้ หรือภูเขาหินปูนของเกาะเขาพิงกันตะวันตก

เขาพิงกัน มีลักษณะเป็นเกาะเล็กๆ บริเวณปากอ่าวพังงาเช่นเดียวกัน ขนาดย่อมกว่าเกาะปันหยี เขาพิงกันเป็น ภูเขาที่มีลักษณะพิเศษ แปลกตากแตกต่างจากภูเขาอื่นใดทั้งสิ้น โดยมีลักษณะเป็นภูเขาสองลูกที่แนบยึดติดกัน เป็นแนวเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขา เขาพิงกันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความแปลก  เช่นเดียวกับเกาะตะปู ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กันเป็นธรรมชาติที่ไม่พบเห็นได้บ่อยนัก จึงมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง

รายการทัวร์แบบเดย์ทริป ที่รวมเขาพิงกัน

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน


ขั้นตอนการจองทัวร์กับเรา

  • 1. คลิกจองทัวร์ และกรอกข้อมูล
  • 2. รออีเมล์ยืนยันผลการจอง
  • 3. ชำระเงินตามเงื่อนไข
  • 4. รับเวาเชอร์เดินทางได้เลย

ทัวร์ที่คุณชมล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

บริษัท นาวา ซัน จำกัด

บริษัททัวร์ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 32/00755

305/5 ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง กระบี่ 81000 | โทร.075-631501 แฟกซ์ 075-632292

ติดต่อบริษัททัวร์
เปิดให้บริการเวลา 08.00 – 20.00 น. (ทุกวัน)

089-7345777

ติดต่อบริษัททัวร์
เปิดให้บริการเวลา 08.00 – 20.00 น. (ทุกวัน)

089-7345777